PROIECTUL ERASMUS+ „HIGH FIVE”

 No: 2020-1-TR01-KA201-093256

 

Proiectul Erasmus+ „HIGH FIVE” urmărește integrarea elevilor cu cerințe educative speciale, prin intermediul unor activități menite să le valorifice la maxim potențialul. În acest sens, în cadrul acestuia, vor fi create cinci programe, care să poată fi aplicate  în procesul instructiv educativ:

* Büyükçekmece Gudiance and Research Centre Turkey Coordonator

* Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Turcia – Educație în domeniul codării

* Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu România- Educație prin dans

*Istituto Comprensivo Carducci Paolillo Italia-Educație în domeniul ceramicii/artizanatului

* Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades Portugalia- Educație muzicală

* IES Gregorio Prieto Spania -Educație teatrală

Grupul țintă este format din elevi cu ces, cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani.

          În urma implementării celor 5 programe de formare, fiecare dintre acestea având o durată de aproximativ 4 săptămâni, se urmărește creșterea succesului academic și social al proceselor de gândire algoritmică și de procesare a informației la elevii cu nevoi speciale, prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin activități teatrale, muzicale și de artizanat și activități de reabilitare în mediul școlar, precum și asigurarea faptului că elevii incluzivi sunt încurajați să frecventeze școala, împreună cu părinții lor. În plus, proiectul își propune ca ceilalți elevi, personalul și părinții din școală să dobândească o perspectivă mai conștientă și mai sensibilă asupra practicilor de incluziune.