În perioada 6-12.06.2021, s-a desfășurat în Italia o mobilitate din cadrul proiectului ERASMUS+-We are proud of being European citizen -2020-1-LV01-KA229-077480  , proiect coordonat de Letonia și în care Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Tg-Jiu este partener.

La această mobilitate, organizată de partenerul italian- „ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE „R. PIRIA”, au luat parte delegații din România, Letonia, Turcia, Portugalia. Echipa României a fost formată din : Vlădoiu Adela, Baiu Nicu, Bogdan Roxana, Sgondea Simona și Homescu Felicia.

Această mobilitate s-a desfășurat sub forma unui “Atelier de democrație”, s-a adresat profesorilor și a promovat schimbul de bune practici.

Mobilitatea a avut o durată de șapte zile, dintre care două zile de călătorie și cinci zile de activități.

În prima zi de activități, 7.06.2021,  partenerii  au fost primiți de gazde, la sediul ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE „R. PIRIA”. Aici au avut ocazia să participe la o întâlnire cu profesorii școlii, să facă un tur al instituției și să afle informații despre cum s-au desfășurat activitățile de predare/învățare în pandemie. Ziua a continuat cu o întâlnire a participanților la mobilitate , în cadrul căreia s-a stabilit cadrul conceptual pentru activitățile în ateliere. Primul workshop s-a desfășurat în aceiași zi și în cadrul acestuia fiecare delegație a prezentat câte un raport cu privire la felul în care este percepută democrația și statutul de cetățean european în instituțiile lor. Acest atelier a fost organizat de țara gazdă și mediat de un specialist care a încurajat colaborarea dintre grupurile formate. Aici a avut loc, de asemenea, o întâlnire cu reprezentanți ai autorităților locale în educație și s-au discutat problemele cu care se confruntă educația.

A doua zi, 8.06.2021, a fost organizat un atelier despre democrație, educație pentru cetățenie democratică,  educație pentru drepturile omului, despre principiile școlii democratice, despre participare și parteneriat, despre deciziile luate împreună. La acest atelier delegația României a avut o contribuție importantă, prezentând un material în care se regăseau exemple concrete de activități pretabile a fi desfășurate cu elevii. Toți participanții au fost de accord să piloteze aceste tipuri de activități în școlile lor și să comunice rezultatele obținute în cadrul următoarei mobilități.

În ziua următoare, 9.06.2021, s-a desfășurat un workshop despre democrație, în cadrul căruia fiecare partener a venit cu exemple de bune practici din activitățile școlare și extrașcolare. Delegația noastră a prezentat un filmuleț cu activități foarte variate desfășurate cu elevii cu cerințe educaționale speciale, care au impresionat prin diversitae și calitate. Ziua a fost completată cu o vizită culturală în Scilla, ocazie cu care participanții au putut afla lucruri interesante despre istoria regiunii, obiectivele turistice și tradițiile italiene.

Ziua de 10.06.2021, a debutat cu un workshop intitulat- „Cresterea culturii școlii democratice cu profesorul ca agent al schimbării”. În cadrul acestuia s-a urmărit  dezvoltarea responsabilității civice în școală prin intermediul unor exerciții practice variate. Fiecare delegație și-a adus aici contribuția, propunând exemple de activități și realizîndu-se astfel, în mod real, un alt schimb de bune practici. Ziua a continuat cu o vizită culturală în Taormina.

Ultima zi de activități, 11.06.2021, a fost dedicată concluziilor. Au fost evidențiate aspectele considerate cele mai relevante, soluțiile problemelor apărute. Activitățile au fost  utile și necesare, atât ca exemple de bună practică, cât și  din punct de vedere al strategiilor utilizate în ateliere. Participanții le vor putea  aplica în activitatea cu elevii de la clasă. La final a avut loc ceremonia înmânării certificatelor de participare.