În perioada 31.01-04.02.2022, s-a desfășurat în Ohrid, Macedonia, prima mobilitatea din cadrul proiectului ERASMUS+, INCLUDE ME IN ”, proiect inițiat de Oou Debrca elementary school din Ohrid, Macedonia și aflat în implementare, alături de parteneri din România și Turcia.

La această mobilitate echipa României a fost formată din: prof. Digulescu Maria-Denisa, prof. Oprișor Elena-Valentina, prof. Țoțan Ionela-Camelia.

OBIECTIVE TPM

-prezentarea instituțiilor partenere

-realizarea unui studiu comparativ cu privire la  educație specială în  țările partenere

-distribuirea sarcinilor și stabilirea termenelor limită

-evaluarea proiectului și înregistrarea feedback-ului din partea partenerilor

 

În prima zi a proiectului discursul de deschidere a fost susținut de Billjana Slavervska, directorul Oou Debrca elementary school din Ohrid, Macedonia. Sonja Gav Ljuljkou a continuat cu o prezentare a activităților specifice școlii.

Au urmat prezentări făcute de Turcia și România, oferind informații despre sistemul de educație specială si despre  activitățile desfășurate deja cu elevii cu nevoi speciale, ca exemple de bună practică.

Au fost prezentate instrumente digitale, profesorii utilizând împreună cu elevii aplicații utile în dezvoltarea abilităților elevilor cu CES și nu numai.

A doua zi, profesorii școlii, împreună cu elevii, au prezentat un program cultural artistic, susținând un concert și au desfășurat activități sportive. Cea de-a treia zi a fost dedicată celor două secțiuni de formare pe incluziunea elevilor cu CES, iar cea de-a patra zi, vizitelor culturale, partea veche a orașului Ohridului și Mânăstirea Bigorski.

REZULTATELE OBȚINUTE

-partenerii au avut ocazia să se cunoască

-a fost realizat un studiu comparativ cu privire la sistemele de educație specială din fiecare țară parteneră, scoțându-se în evidență asemănările si deosebirile

-au fost distribuite sarcinile din proiect și au fost stabilite termenele de realizare

-au fost făcute propuneri pentru modalitatea de desfășurare a activităților viitoare

-au fost stabilite formularele-chestionar care vor fi aplicate în instituțiile partenere și raportarea rezultatelor până la sfârșitul lunii februarie 2022.